utpost

utposten
utposter
utposterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet utpost på svenska?

Obestämd singular: utpost
Bestämd singular: utposten
Obestämd plural: utposter
Bestämd plural: utposterna

Hur används ordet utpost

  • "Störst utpost är de hundratals timmar som lagts på att gå igenom den 4 000 sidor långa förundersökningen."
  • "Man tror att den byggdes för första gången på 1400-talet och man vet att den fungerade som Sveriges sista utpost mot Norge och Danmark i slaget om Jämtland och Härjedalen under 1600-talet."
  • "Man tror att den byggdes för första gången på 1400-talet och man vet att den fungerade som Sveriges sista utpost mot Norge och Danmark i slaget om Jämtland och Härjedalen under 1600-talet."
  • "Just nu pågår ringmärkning av fåglar vid Gävles sista utpost"
  • "Just nu pågår ringmärkning av fåglar vid Gävles sista utpost – Eggegrund."
  • "Och vidarebefordrar vittnesmålen från sin utpost"
  • "Var du svensk fogde riskerade du att bli ihjälslagen av envisa hälsingar och kronans yttersta utpost, Faxehus i Söderhamn, brändes vid ett uppror."
  • "Jag tror att risken är att vi blir en utpost i en stor byråkratisk maskin, säger han."
  • "På Helsingborgs nordligaste utpost hittar vi de tre havslivräddarna Hampus Olsson, Marcus Gyllenberg och Johanna Weiler"
  • "Han ser öarna som en kinesisk utpost och därmed strategiskt viktig, även om öarna i sig är små."

Vad betyder utpost inom militärväsen ?

plats i periferin, framskjuten post

Möjliga synonymer till utpost

Relaterat till utpost

avstånd

kombattant

framsida

skydd

Diskussion om ordet utpost