utrivning

utrivningen
utrivningar
utrivningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet utrivning på svenska?

Obestämd singular: utrivning
Bestämd singular: utrivningen
Obestämd plural: utrivningar
Bestämd plural: utrivningarna

Hur används ordet utrivning

  • "Villkoren till tillståndet från Länsstyrelsen är bland annat att skyddsjakt och utrivning av bäverdammen ska bedrivas av jakträttshavaren eller annan person som har tillstånd av den som äger jakträtten."
  • "Dessutom pågår nu utrivning av skadat material i bostäderna, det som återstår är att färdigställa torkningsprocessen och slutligen också återuppbyggnad."
  • "Medan miljöorganisationerna anser att det här inte kommer leda till någon utrivning alls."
  • "När det är helt färdigt ska totalt tre omlöp och utrivning av en damm göra att fisken kan vandra fritt mellan Storsjön och Näkten, en sträcka på ungefär 2,5 kilometer."
  • "Nya ägardirektiv till Jämtkraft öppnar möjligheten för att sälja Långforsen för utrivning."
  • "En utrivning av kraftverket och dammen skulle förbättra vattenmiljön i Långan och medföra att förutsättningarna att uppnå en god ekologisk status ökar väsentligt i nedre Långan."
  • "– Föreningen Långforsen har i sina svar inte visat att de praktiskt, legalt och ekonomiskt kan ta ansvar för ett förvärv och utrivning av vattenkraftstationen."
  • "Att överlåta kraftverket till en förening för utrivning blir för svårt."
  • "Åre kommun kräver utrivning av Långforsen"
  • "– En majoritet i kommunfullmäktige tog ett beslut om att Östersunds kommun ska i förhandlingar med de andra ägarkommunera verka för en utrivning av Långforsens vattenkraftverk, säger Pär Löfstrand ( FP ), och en återställning av naturen i så ursprungligt skick som möjligt."

Diskussion om ordet utrivning