utrymmesskäl

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet utrymmesskäl

  • "Det är både av kostnadsskäl och av utrymmesskäl."
  • "Skolavslutningen på Främbyskolan brukar av utrymmesskäl hållas utomhus, men för att slippa det förutspådda regnet beslöt skolan att hålla avslutningen i gymnastiksalen i år."
  • "– Av säkerhets- och utrymmesskäl är det angeläget att vi får en ny lokal."
  • "Flera företag ingår också i större koncerner där pengar förs över mellan dotter- och moderföretag, vilket vi av utrymmesskäl inte heller kan gå in på i detalj."
  • "Av utrymmesskäl har vi inte tagit med kommentarer, tillägg och förklaringar från partierna till varför de svarat som de gjort."
  • "– Vi flyttar Fotbollsfesten 2.0 av utrymmesskäl."
  • "– Vi flyttar Fotbollsfesten 2.0 av utrymmesskäl."
  • "Det var många som kommit till den förberedande förhandlingen i Jönköpings tingsrätt under tisdagen som fått flytta till säkerhetssalen av utrymmesskäl."
  • "Även om efterfrågan är lika stor eller till och med större än tidigare så kan vi inte bygga fler platser på grund av utrymmesskäl, men det är kul att ha varit med om den här resan, säger Fredrik Nyström, pressansvarig för arrangemanget."
  • "- Han hade ett eget omklädningsrum, det blev så av utrymmesskäl."

Diskussion om ordet utrymmesskäl