utsätta

utsätter
utsatte
utsatt
Verb

Översättningar

Synonymer till utsätta

Hur böjs ordet utsätta på svenska?

Presens: utsätter
Preteritum: utsatte
Supinum: utsatt

Hur används ordet utsätta

 • "Han kunde inte utsätta sig för risken att bli smittad."
 • "Och ibland om att avstå sin bekvämlighet eller tvärsäkerhet och om att utsätta sig för tvivlet."
 • "Därefter var det bara att utsätta musen för olika typer av stimuli."
 • "Hur kan djurägare utsätta sin hund för detta och varför ingriper inte de poliser som patrullerar evenemanget mot detta rena djurplågeri?"
 • "Om allt går enligt hans planer, kan han nu ytterligare förstärka sitt maktmonopol – spela gud och utsätta Iran för stora risker inrikes och i dess relationer till omvärlden."
 • "beredd på att utsätta sig"
 • "Är man säker på att man kan hantera situationen så är det en sak, men vi rekommenderar inte någon människa att utsätta sig själv för fara."
 • "Under den öppna delen av sammanträdet inträffar ibland saker som gör att jag inte vill utsätta mina medarbetare för någon form av ohälsa, säger Claes Wiridén, tf förvaltningschef på socialförvaltningen."
 • "Att inte följa reglerna kan utsätta de boende för risker, enligt myndigheten."
 • "– Det är inte okej att utsätta små barn för risken att bli smittade av exempelvis mässlingen."
 • "– Jag har lovat mig själv att aldrig utsätta mina barn för detta."
 • "Under rättegången i dag vände sig Bergström direkt till den åtalade pappan och frågade om han inte kände oro för att utsätta döttrarna för könsstympning."
 • "– En patron i sig är kanske inte farlig, men den kan ju utsättas för tryck och värme, och då kan den explodera och utsätta vår personal för buller- och sprängskador så det är jätteallvarligt, säger Magnus Söderberg, affärschef på Textilia till kanalen."
 • "Till exempel sker hanteringen av smutsiga kläder som har använts vid en utryckning inte i samma rum som rena för att skydda personalen för att utsätta sig för farliga ämnen, en så kallad barriärtvätt."
 • "” Att skämta eller ironisera om händelser, eller känslor som har med sådana trakasserier och kränkningar att göra, är självfallet förkastligt och inget som någon som verkar inom kommunen ska utsätta någon annan för."
 • "En anmälan om försök till grov misshandel upprättades med anledning av den fara som gärningspersonen hade kunnat utsätta andra för."

Vad betyder utsätta inom fotografi ?

få någon eller något att drabbas av en särskild behandling, ofta obehaglig eller oönskad

Möjliga synonymer till utsätta

Relaterat till utsätta

uttydning

begriplighet

skrivning

reglering

avstånd

utsida

tidmätning

Diskussion om ordet utsätta