utsöndring

utsöndringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till utsöndring

Hur används ordet utsöndring

 • "– Blindtarmen kan vara en reservoar för tarmbakterier vid rubbad tarmflora och den har sannolikt viktiga immunologiska funktioner som utsöndring av antikroppar."
 • "Det är inte klart vad det beror på, även om en ökad utsöndring av det insulinstimulerande hormonet GLP-1 anses spela en viktig roll, skriver Dagens Medicin."
 • "Den tredje receptorn känner av blått ljus och kommunicerar med den del av hjärnan som styr vår dygnsrytm och vår biologiska klocka med hjälp av utsöndring av sömnighetshormonet melatonin och vakenhetshormonet kortisol."
 • "Anledningen är att utsöndring av stresshormonet kortisol minskar och detta underlättar inlärningen, enligt forskarna."
 • "Läckaget sker dels vid beredningen av medicinen men också genom utsöndring via t.ex svett från patienterna."
 • "Då får vi inte heller utsöndring av sömnhormon, säger Lena Leissner, överläkare på sömnenheten vid Universitetssjukhuset i Örebro."
 • "När en person injicerar ämnet ökar kroppens utsöndring av olika tillväxthormoner, men det är inte säkert att dopningen ger utslag i blod- och urinprov."
 • "Anledningen är att utsöndring av stresshormonet kortisol minskar och detta underlättar inlärningen, enligt forskarna."
 • "Läkemedlet hämmar njurarnas förmåga att återuppta vatten och salt, och skapar på så vis en ökad utsöndring av urin."
 • "Våldet ökar stressen vilket kan mätas på hjärtverksamheten och utsöndring av stresshormonet kortisol."
 • "– Blindtarmen kan vara en reservoar för tarmbakterier vid rubbad tarmflora och den har sannolikt viktiga immunologiska funktioner som utsöndring av antikroppar."
 • "Det är inte klart vad det beror på, även om en ökad utsöndring av det insulinstimulerande hormonet GLP-1 anses spela en viktig roll, skriver Dagens Medicin."
 • "Den tredje receptorn känner av blått ljus och kommunicerar med den del av hjärnan som styr vår dygnsrytm och vår biologiska klocka med hjälp av utsöndring av sömnighetshormonet melatonin och vakenhetshormonet kortisol."
 • "Anledningen är att utsöndring av stresshormonet kortisol minskar och detta underlättar inlärningen, enligt forskarna."
 • "Läckaget sker dels vid beredningen av medicinen men också genom utsöndring via t.ex svett från patienterna."
 • "Då får vi inte heller utsöndring av sömnhormon, säger Lena Leissner, överläkare på sömnenheten vid Universitetssjukhuset i Örebro."
 • "När en person injicerar ämnet ökar kroppens utsöndring av olika tillväxthormoner, men det är inte säkert att dopningen ger utslag i blod- och urinprov."
 • "Anledningen är att utsöndring av stresshormonet kortisol minskar och detta underlättar inlärningen, enligt forskarna."
 • "Läkemedlet hämmar njurarnas förmåga att återuppta vatten och salt, och skapar på så vis en ökad utsöndring av urin."
 • "Våldet ökar stressen vilket kan mätas på hjärtverksamheten och utsöndring av stresshormonet kortisol."

Diskussion om ordet utsöndring