utskov

utskovet
utskov
utskoven
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet utskov på svenska?

Obestämd singular: utskov
Bestämd singular: utskovet
Obestämd plural: utskov
Bestämd plural: utskoven

Hur används ordet utskov

  • "Ägaren Statkraft ska bland annat bygga ett nytt utskov och en halv kilometer lång utloppskanal."
  • "Planerna för Lossendammen är att säkra den genom att bygga ytterligare ett utskov."
  • "Ombyggnaden omfattar nytt utskov, breddning av tilloppskanal och bygga en ny utloppsränna i dammen."
  • "Bland annat ska dammen anpassas för att släppa förbi mer vatten via ett nytt utskov."
  • "Nu kommer den gamla flottningsrännan att rivas och en nytt utskov som är 17 meter brett att byggas."
  • "Polisen har sökt både i dammen, i ett utskov i botten av dammen och ävenså nedströms."
  • "Ägaren Statkraft ska bland annat bygga ett nytt utskov och en halv kilometer lång utloppskanal."
  • "Det var meningen att cirka 15 man skulle börja på det nya bygget i september och jobba i två år med bygget av dels ny kraftstation, dels nytt utskov och kraftigare erosionsskydd på dammen dvs."
  • "Kraftbolaget planerar att bygga ett nytt utskov – en kanal som tar hand om överskottsvatten vid höga flöden."
  • "Totalt är det är det 500.000 kubikmeter berg- och jordmassor som ska schaktas bort för att bygga ett så kallat utskov; en kanal som gör det möjligt att leda vattnet förbi kraftverket vid höga flöden."

Ordet utskov inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till utskov

Diskussion om ordet utskov