utspäda

Verb

Översättningar

Engelska

Vad betyder utspäda inom kemi ?

blanda ut med något så att koncentrationen av något försvagas

Möjliga synonymer till utspäda

Relaterat till utspäda

fråndragning

svaghet

sammandragning

nedgång

variation

vatten

måttfullhet

försämring

faddhet

Diskussion om ordet utspäda