uttömmande

Adverb

Översättningar

Synonymer till uttömmande

Hur används ordet uttömmande

 • "Den svenska regeringen försökte medvetet tiga om avvisningen av två terrormisstänkta egyptier och har ännu inte gjort någon uttömmande utredning om saken."
 • "Trots att TV4 avslöjade historien och både konstitutionsutskottet och FN:s kommitté mot tortyr riktat kritik mot regeringen har denna ” fortfarande inte inlett en uttömmande genomgång av alla aspekter i fallet ”."
 • "Informationen om sms:ets innehåll var mer uttömmande än sms:ets innehåll ”, skriver en annan användare."
 • "Han menar att väldigt lite träning kan ge bra effekt om den är intensiv och uttömmande."
 • "Den oberoende expertpanelen hävdar att flera länder som tros ha uppgifter om händelsen inte har gett ” uttömmande svar ”, undvikit att svara eller hävdat att informationen är hemligstämplad."
 • "Men som sagt ska man utgå från att vi kommer att kunna föra bra och uttömmande samtal om de här sakerna, även där vi har olika perspektiv, säger ambassadör Judith Gough."
 • "Den mest uttömmande vetenskapliga genomgången hittills av FN:s rådgivande vetenskapspanel IPCC beskriver hur den globala uppvärmningen påverkar planeten, ekosystemen och oss människor."
 • "- Gemensamma riktlinjer blir aldrig uttömmande och helt exakta, men de kan göra att man kommer en bra bit på vägen."
 • "Trots att TV4 avslöjade historien och både konstitutionsutskottet och FN:s kommitté mot tortyr riktat kritik mot regeringen har denna ” fortfarande inte inlett en uttömmande genomgång av alla aspekter i fallet ”."
 • "Den svenska regeringen försökte medvetet tiga om avvisningen av två terrormisstänkta egyptier och har ännu inte gjort någon uttömmande utredning om saken."

Vad betyder uttömmande inom bildligt ?

som omfattar allt, komplett

Diskussion om ordet uttömmande

uttömmande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet uttömmande

 • "Den svenska regeringen försökte medvetet tiga om avvisningen av två terrormisstänkta egyptier och har ännu inte gjort någon uttömmande utredning om saken."
 • "Trots att TV4 avslöjade historien och både konstitutionsutskottet och FN:s kommitté mot tortyr riktat kritik mot regeringen har denna ” fortfarande inte inlett en uttömmande genomgång av alla aspekter i fallet ”."
 • "Informationen om sms:ets innehåll var mer uttömmande än sms:ets innehåll ”, skriver en annan användare."
 • "Han menar att väldigt lite träning kan ge bra effekt om den är intensiv och uttömmande."
 • "Den oberoende expertpanelen hävdar att flera länder som tros ha uppgifter om händelsen inte har gett ” uttömmande svar ”, undvikit att svara eller hävdat att informationen är hemligstämplad."
 • "Men som sagt ska man utgå från att vi kommer att kunna föra bra och uttömmande samtal om de här sakerna, även där vi har olika perspektiv, säger ambassadör Judith Gough."
 • "Den mest uttömmande vetenskapliga genomgången hittills av FN:s rådgivande vetenskapspanel IPCC beskriver hur den globala uppvärmningen påverkar planeten, ekosystemen och oss människor."
 • "- Gemensamma riktlinjer blir aldrig uttömmande och helt exakta, men de kan göra att man kommer en bra bit på vägen."
 • "Trots att TV4 avslöjade historien och både konstitutionsutskottet och FN:s kommitté mot tortyr riktat kritik mot regeringen har denna ” fortfarande inte inlett en uttömmande genomgång av alla aspekter i fallet ”."
 • "Den svenska regeringen försökte medvetet tiga om avvisningen av två terrormisstänkta egyptier och har ännu inte gjort någon uttömmande utredning om saken."

Vad betyder uttömmande inom vardagligt ?

som omfattar allt, komplett

Möjliga synonymer till uttömmande

Diskussion om ordet uttömmande

uttömma

uttömmer
uttömde
uttömt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet uttömma på svenska?

Presens: uttömmer
Preteritum: uttömde
Supinum: uttömt

Hur används ordet uttömma

 • "Men när jag pratar med amerikaner så menar de att det är en del i den demokratiska beslutsprocessen, att ha långa diskussioner och uttömma alla möjligheter."
 • "Vi måste uttömma alla andra möjligheter som att huvudmannen ska åtgärda bristerna först."
 • "Assange har gett mig i uppdrag att uttömma alla rättsliga möjligheter i Sverige, säger Hurtig till TT."
 • "Assange har gett mig i uppdrag att uttömma alla rättsliga möjligheter i Sverige, säger Hurtig till TT."
 • "Gustav Fridolin, mp, som engagerat sig hårt i frågan, säger att hans parti kommer att uttömma alla möjligheter för att få lagen att träda i kraft den 7 / 11, men anser också mötet viktigt så att frågan diskuteras seriöst."
 • "Man måste kunna uttömma alla andra möjligheter, innan man suspenderar och utesluter någon, säger han till Tvärsnytt."
 • "Dit har vi försökt överklaga tidigare, men de meddelade att vi först måste uttömma alla möjligheter i Sverige."
 • "– För att man ska kunna få ett uppehållstillstånd när det inte går att utvisa måste vi helt och hållet uttömma alla möjligheter till verkställighet, säger Sverker Spaak."
 • "Landstinget är skyldig att uttömma alla möjligheter att få tag på fordonets ägare innan de kan få bort bilen."
 • "– Det vi först och främst måste göra är att uttömma alla möjligheter att få tag på fordonsägaren."

Relaterat till uttömma

besittningstagande

uttömning

förbrukning

otillräcklighet

förstörelse

slöseri

tomrum

Diskussion om ordet uttömma