uttolkning

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Synonymer till uttolkning

Hur används ordet uttolkning

  • "” En del av myndighetens analyser och uttolkning av statistiken ifrågasätts nu i debatten ”, heter det i ett pressmeddelande."
  • "Andreas Norlén, som företräder Moderaterna i KU, ser utskottets uttolkning av riksdagens budgetprocess som mycket olycklig."
  • "Demokratiparagrafen och dess uttolkning mår bra av att diskuteras,"
  • "För att välja in nya ledamöter, utse den mäktiga ständiga sekreteraren eller vinnaren av årets Nobelpris i litteratur ska 12 ledamöter vara närvarande ( eller i Alléns sentida uttolkning ha skickat in sin röst i ett förseglat kuvert )."
  • "– Ett lands ändrade hållning i en fråga ändrar inte befintlig internationell lag eller Internationella brottmålsdomstolens och säkerhetsrådets uttolkning av den, sade FN:s människorättsorganisations talesman Rupert Colville vid en presskonferens i Genève under tisdagen."
  • "Scalias frånfälle kan ge president Obama en sällan skådad chans att utse en demokratiskt färgad domare vilket kan vrida0 uttolkning kring kontroversiella lagfrågor som aborträtt, sjukvårdsreformen Obamacare, kampanjfinansiering, rösträtt och klimatåtgärder åt vänster."

Diskussion om ordet uttolkning