uttorkning

uttorkningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet uttorkning

  • "Hyrläkaren från Blekinge var kraftigt påverkad av alkohol och läkemedel när han jobbade på akuten och skickade hem en tolvåring som kort därpå blev medvetslös på grund av uttorkning."
  • "Det är främst risken för uttorkning som kan bli akut."
  • "Han ska bland annat ha felbedömt en autistisk tolvårig pojke, som led av så allvarlig uttorkning att han bara två timmar efter besöket hos läkaren medvetslös fick åka ambulans till sjukhus."
  • "Han var under behandling för cancer vid onkologen i Lund och lades in på Blekingesjukhuset i Karlshamn sjukhus för att få hjälp att läka en lunginflammation och uttorkning."
  • "Lunginflammation och uttorkning"
  • "Ett särskilt varningssystem ska förhindra dödsfall och uttorkning i julisolen."
  • "– En äldre man led av uttorkning annars mådde de flesta förvånansvärt bra, säger Peo Allard."
  • "I över två veckor har de vägrat mat och flera av dem har fått föras till sjukhus på grund av uttorkning."
  • "Igår fick tre av ungdomarna föras till sjukhus på grund av uttorkning men redan vid midnatt var de tillbaka och kunde fortsätta sin protest."
  • "En fördel genom att man inte fryser, men en nackdel i och med risken för uttorkning."

Möjliga synonymer till uttorkning

Relaterat till uttorkning

torrhet

grundhet

förstörelse

Diskussion om ordet uttorkning