utveckling

utvecklingen
utvecklingar
utvecklingarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet utveckling på svenska?

Obestämd singular: utveckling
Bestämd singular: utvecklingen
Obestämd plural: utvecklingar
Bestämd plural: utvecklingarna

Hur används ordet utveckling

 • "Följande lärdomar kan dras av denna utveckling :"
 • "Företagsledning i tider av snabb förändring ” och utvecklar ett nytt synsätt på hur stora teknikbaserade koncerner förnyas genom utveckling av nya affärsområden."
 • "Regional utveckling mätt i bruttoregionalprodukt, BRP, hamnar enligt Nordeas prognos på minus 0,1 procent i Västsverige för 2013."
 • "Vi kan inte tillåta en utveckling som den i Ryssland som står för en enorm andel av koldioxidutsläppen i förhållande till sin relativt ringa ekonomiska vikt, sade han och lyfte fram Sverige som ett exempel på att tillväxt och ett minskat koldioxidutsläpp går att kombinera."
 • "Toyota följer trender och utveckling inom design"
 • "Det är en utveckling man ser i hela världen, jag vet inte vad vi ska göra till slut – vi får hitta på nya städer!"
 • "Du säger i rapporten att ni har för hög kostnad för forskning och utveckling, vad kommer det att betyda?"
 • "Och det kommer att få återverkningar på landets fortsatta utveckling."
 • "Lokalbefolkningen efterfrågar ökad självbestämmanderätt och ekonomisk och social utveckling."
 • "Sedan har vi sett att ridklubbarna har svårt att klara det uppdrag de har gällande skötsel av fastigheten, samt utveckling av anläggningen och ridskolan."
 • "Både i Karlskrona och Ronneby har man sett denna utveckling."
 • "– Om man är en del av en icke-hållbar utveckling så kommer man få större kostnader för resurser som man slösar med för att det finns färre kvar, man får problem med skatter och kundförtroende."
 • "– Det här är ju en alldeles fantastisk plats, den har tydlig koppling till Karlskronas historia och utveckling, egentligen en viktig del av världsarvet, säger Ola Palmgren från Blekinge museum."
 • "– Vi tog fram ett koncept där man i tunneln kan ha olika ljusinstallationer som visualiserar stadens historia och utveckling, från en tom ö fram till Kalla kriget, säger Philip Jungegren, student."
 • "Jag är stolt, säger Göran Broman, professor i strategiskt hållbar utveckling vid BTH."
 • "Glasögonen är under utveckling och fortfarande väldigt dyra men han är övertygad om att de snart kan vara vanligt förekommande."
 • "Pengarna kommer från EU:s fond för regional utveckling sedan satsar Blue science park själva 9 miljoner, Region Blekinge 2,25 miljoner kronor samt Länsstyrelsen Blekinge 0,75 miljoner kronor."
 • "Nu handlar det om att få ut kunskapen om att kunskapen finns samlat; hur man kan förhålla sig till hela världens problem även när man är det lilla bolaget, säger Karl-Henrik Robért, professor i strategisk hållbar utveckling vid BTH."
 • "Vi var övertygade om att regeringen skulle ställa krav på anpassning till samhällets utveckling i detta beslutet men här har man valt att gå helt på försvarets linje vilket för oss är helt ofattbart, säger Anders Nilsson, vd för Blekinge Offshore."
 • "I ett gemensamt upprop i länets båda tidningar pekar de på Skånes snabba utveckling."

Vad betyder utveckling inom medicin ?

det att vetenskapliga, tekniska, filosofiska och/eller samhällsrelaterade kunskaper och färdigheter förbättras

Relaterat till utveckling

alstring

betydelse

ökning

fråga

avhandling

uttydning

ofullständighet

fördel

följd

framåtskridande

rörelse

förfarande

övergång

omdöme

utvidgning

avslöjande

fortsättning

förlopp

Diskussion om ordet utveckling