utvidga

utvidgar
utvidgade
utvidgat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet utvidga på svenska?

Presens: utvidgar
Preteritum: utvidgade
Supinum: utvidgat

Hur används ordet utvidga

 • "– Från och med den 1 juli kommer man utvidga rökförbudet som finns i dag, säger Annette Ludvigsson, alkohol- och tobakshandläggare på Länsstyrelsen."
 • "Misstankarna om mord kvarstår, men chefsåklagare Pernilla Åström kommer att utvidga rubriceringen med flera alternativa brottsrubriker."
 • "De nya ägarna av Tjärö turistanläggning i Blekinge skärgård vill utvidga verksamheten."
 • "Handels kommer att utvidga sitt konfliktvarsel gentemot arbetsgivarmotparten Svensk Handel, erfar TT."
 • "Nu tittar regeringen på att utvidga rökstoppet till att omfatta exempelvis uteserveringar, tågperronger, busshållplatser och idrottsplatser."
 • "Arbetet med att utvidga naturreservatet har pågått det senaste året och är nu klart."
 • "Arla har genom en kraftfull offensiv lyckats utvidga sitt marknadsområde över hela Sverige."
 • "Den i Sverige inplanterade lupinen blommar och snart kommer dess fröer att utvidga växtens områden yttligare."
 • "För ungefär en månad sen tvingades Siv till ett nytt ingrepp för att utvidga aortabågen."
 • "Lena Hjort säger också att hon kommer ta upp frågan om att utvidga drogtesterna så att det kan gälla alla i Borlänge."
 • "– Från och med den 1 juli kommer man utvidga rökförbudet som finns i dag, säger Annette Ludvigsson, alkohol- och tobakshandläggare på Länsstyrelsen."
 • "Misstankarna om mord kvarstår, men chefsåklagare Pernilla Åström kommer att utvidga rubriceringen med flera alternativa brottsrubriker."
 • "De nya ägarna av Tjärö turistanläggning i Blekinge skärgård vill utvidga verksamheten."
 • "Handels kommer att utvidga sitt konfliktvarsel gentemot arbetsgivarmotparten Svensk Handel, erfar TT."
 • "Nu tittar regeringen på att utvidga rökstoppet till att omfatta exempelvis uteserveringar, tågperronger, busshållplatser och idrottsplatser."
 • "Arbetet med att utvidga naturreservatet har pågått det senaste året och är nu klart."
 • "Arla har genom en kraftfull offensiv lyckats utvidga sitt marknadsområde över hela Sverige."
 • "Den i Sverige inplanterade lupinen blommar och snart kommer dess fröer att utvidga växtens områden yttligare."
 • "För ungefär en månad sen tvingades Siv till ett nytt ingrepp för att utvidga aortabågen."
 • "Lena Hjort säger också att hon kommer ta upp frågan om att utvidga drogtesterna så att det kan gälla alla i Borlänge."

Vad betyder utvidga inom vardagligt ?

''(transitivt)'' expandera, göra mer vid

Relaterat till utvidga

sammanslagning

befrielse

avstånd

storlek

utvidgning

storlek

ökning

Diskussion om ordet utvidga