väderleksförhållanden

Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet väderleksförhållanden

 • "Förbudet som infördes i slutet av juli kan ju tas bort på grund av rådande väderleksförhållanden."
 • "Det är tuffa väderleksförhållanden som råder och det är svårt att ta sig fram på grund av snö, halka och den kraftiga vinden ”, skriver det statsägda elbolaget i ett meddelande till medier."
 • "– Vi vet ju samtidigt att vi har en klimatförändring som gör att den här typen av väderleksförhållanden som råder nu och som rådde 2014 kommer att bli vanligare med långa torrperioder i kombination med vindar som naturligtvis underlättar den här typen av brandspridningar."
 • "Enligt Roy Brunzell förknippar polisen viltolyckor med just väderleksförhållanden."
 • "Det ger lantbruksföretagen större flexibilitet att kunna planera och anpassa både betes- och utomhushållningen efter exempelvis väderleksförhållanden och övriga förutsättningar på gården."
 • "Innergårdarna är skyddade för utsatta väderleksförhållanden, vilket ger möjlighet för de boende att vistas där året runt."
 • "Svåra väderleksförhållanden i Västsverige har skapat stora problem för SJ under dagen."
 • "Enligt läkares bedömning är det inte troligt att mannen kan ha överlevt, i den terräng han försvann och under de väderleksförhållanden som rått de senaste dagarna, i mer än 72 timmar."
 • "Tågtrafiken med Kustpilen mellan Linköping och Kalmar samt trafiken mellan Linköping och Västervik ställs in från och med i morgon till och med söndag på grund av väderleksförhållanden."
 • "Personalen var instruerad att ta särskild hänsyn till tidpunkten på dygnet, årstid och väderleksförhållanden, säger Kaisu Kull, inspektör vid Socialstyrelsen."

Relaterat till väderleksförhållanden

köld

Diskussion om ordet väderleksförhållanden

väderleksförhållande

väderleksförhållanden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet väderleksförhållande

 • "Plutonen är specialutbildad i klipp- och glaciärsklättring samt att ta sig fram i extrema väderleksförhållande."
 • "Enligt räddningstjänsten är det en längre period av torka i Västsverige och ogynnsamt väderleksförhållande som gör att en brand i skog och mark skulle bli mycket svår att hantera."

Diskussion om ordet väderleksförhållande