vägledning

vägledningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet vägledning

  • "– Vår förhoppning är att få en vägledning i hur den här gasledningen påverkar Sverige, vi vill få en klarare bild helt enkelt, säger Per-Ola Mattsson."
  • "Både ekonomiskt, men också i form av vägledning i deras arbete."
  • "Åtta personer kommer jobba i centret med bland annat vägledning, kontakt med myndigheter, förmedling av språkvän och hjälp med olika e-funktioner."
  • "Kommunalrådet Paul Andersson ( M ) menar att kulturförslaget, som är en del i Samstyrets handlingsprogram, är en vägledning för tjänstemännen och inte tänkt att inskränka på konstnärers frihet i kommunen."
  • "Kommunalrådet Paul Andersson ( M ), menar att förslaget handlar om en vägledning för tjänstemännen så att de ska kunna prioritera vid inköp av konst."
  • "Men ansökan om personlig assistans avslås med hänvisning till att Simon i huvudsak behöver hjälp med muntliga instruktioner och vägledning."
  • "Tanken är att arbetssökande ska få vägledning och andra insatser som leder till jobb eller studier."
  • "I ett sms skriver partiets presschef Andreas Hamrin i stället att partistyrelsen ska ta fram en ny vägledning inför valet 2022 som ska ersätta policyn från 2006."
  • "Nu har landets länsstyrelser tagit fram en vägledning som kommunerna kan använda vid planeringen av framtida bebyggelser."
  • "Det handlar om en vägledning för personal och anhöriga den dag patienten själv är oförmögen att uttrycka sina önskemål."

Diskussion om ordet vägledning