välfärd

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet välfärd

 • "Vill tala välfärd inte skatter"
 • "Jag är rädd för att mörkertalet är stort, säger Thomas Svensson, verksamhetschef för arbete och välfärd i Karlshamns kommun."
 • "Anledningen till att situationen ser ut såhär tror Tommy Svensson, förvaltningschefen för arbete och välfärd, beror på att kommunen gjort en omorganisation."
 • "– Vi har fått ett ökat placeringsbehov, alltså barn som behöver hjälp, säger Ulla Sandgren ( S ), som är ordförande i nämnden för arbete och välfärd i Karlshamn."
 • "Förutom att organisera om nämnden för arbete och välfärd hoppas kommunen på att spara pengar på uppvärming och snöröjning till följd av en varm höst."
 • "Det är nämnden för arbete och välfärd, som ansvarar för bland annat LSS, integration och individ- och familjeomsorg, som går med störst minus på 35 miljoner kronor, det skriver"
 • "Därför har vi gjort en lex Sarah-anmälan för att se ifall vi har brustit i någonting, säger Thomas Svensson, chef för förvaltning för arbete och välfärd."
 • "– Det är väldigt glädjande eftersom arbetet med välfärd är en av kommunens huvuduppgifter och det känns positivt att bidra till det."
 • "Föreningen ska lansera ett eget valmanifest med fokus på frågorna näringsliv, integration, mångfald och välfärd."
 • "– Jag har jobbat 35 år i den här branschen och jag har aldrig varit med om ett liknande underskott, säger Thomas Svensson, som är chef över förvaltningen för arbete och välfärd."

Vad betyder välfärd inom generell ?

god levnadsstandard, god nivå på medborgarnas grundläggande levnadsförhållanden i form av trygghet och solidaritet genom politisk påverkan på komponenter såsom arbetsförhållanden, bostadsförhållanden, hälsa, vård, utbildning och ekonomi

Möjliga synonymer till välfärd

Diskussion om ordet välfärd

välfärd

välfärden
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet välfärd

 • "Vill tala välfärd inte skatter"
 • "Jag är rädd för att mörkertalet är stort, säger Thomas Svensson, verksamhetschef för arbete och välfärd i Karlshamns kommun."
 • "Anledningen till att situationen ser ut såhär tror Tommy Svensson, förvaltningschefen för arbete och välfärd, beror på att kommunen gjort en omorganisation."
 • "– Vi har fått ett ökat placeringsbehov, alltså barn som behöver hjälp, säger Ulla Sandgren ( S ), som är ordförande i nämnden för arbete och välfärd i Karlshamn."
 • "Förutom att organisera om nämnden för arbete och välfärd hoppas kommunen på att spara pengar på uppvärming och snöröjning till följd av en varm höst."
 • "Det är nämnden för arbete och välfärd, som ansvarar för bland annat LSS, integration och individ- och familjeomsorg, som går med störst minus på 35 miljoner kronor, det skriver"
 • "Därför har vi gjort en lex Sarah-anmälan för att se ifall vi har brustit i någonting, säger Thomas Svensson, chef för förvaltning för arbete och välfärd."
 • "– Det är väldigt glädjande eftersom arbetet med välfärd är en av kommunens huvuduppgifter och det känns positivt att bidra till det."
 • "Föreningen ska lansera ett eget valmanifest med fokus på frågorna näringsliv, integration, mångfald och välfärd."
 • "– Jag har jobbat 35 år i den här branschen och jag har aldrig varit med om ett liknande underskott, säger Thomas Svensson, som är chef över förvaltningen för arbete och välfärd."

Vad betyder välfärd inom medicin ?

god levnadsstandard, god nivå på medborgarnas grundläggande levnadsförhållanden i form av trygghet och solidaritet genom politisk påverkan på komponenter såsom arbetsförhållanden, bostadsförhållanden, hälsa, vård, utbildning och ekonomi

Möjliga synonymer till välfärd

Diskussion om ordet välfärd