vänskaplighet

vänskapligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet vänskaplighet

  • "De fem personlighetsdragen kallas extraversion / introversion ( som beskriver hur utåtriktad en människa är ), vänskaplighet, samvetsgrannhet, känslosamhet och öppenhet."

Möjliga synonymer till vänskaplighet

Relaterat till vänskaplighet

endräkt

sammanslutning

vänskap

välvilja

fred

Diskussion om ordet vänskaplighet