värdefall

värdefallet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till värdefall

Hur används ordet värdefall

  • "Råd som i efterhand bara hittills visat sig kosta Vattenfall 15 miljarder kronor i värdefall."
  • "Fallande priser på kolkraft jämfört med förnybar energi har också bidragit till ett värdefall."
  • "Rejält värdefall"
  • "Handelsbanken tvingas redovisa en miljardsmäll efter fortsatta värdefall på amerikanska kreditobligationer."
  • "SEB tvingades i bokslutsrapporten i februari skriva ner värdet på sina räntepapper med en knapp miljard kr pga värdefall på kreditobligationer."
  • "Det ledde till värdefall på Klippanaktien och ett gynnsamt läge för tunga ägaren Welandsson i förhållande till de små aktieägarna."
  • "Det ledde till värdefall på Klippanaktien och ledde till ett gynnsamt läge för Welandsson i förhållande till de små aktieägarna."
  • "Enligt Dagens Industri har finanskrisen i Ryssland orsakat stora värdefall i Rysslandsfonderna som många svenska småsparare har köpt in sig i."

Möjliga synonymer till värdefall

Relaterat till värdefall

penningväsen

försämring

förlust

nedtryckning

Diskussion om ordet värdefall