växelverkan

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet växelverkan

 • "” I Stillheten visar han åter lejonklon genom att närma sig den dramatiska texten från ett nytt och oväntat håll där tidigare uppsättningskonventioner skalas av till förmån för ett högt tempo och en dynamisk växelverkan mellan aggressiv attack och melankolisk andhämtning ”, skriver juryn i sin motivering."
 • "Nu blev det i stället en växelverkan där förväntningarna hela tiden byggdes på, säger Stefan Ring."
 • "Framstegen har skett i växelverkan mellan universiteten å ena sidan och å andra sidan läkemedelsindustrin och den medicinsk-tekniska industrin."
 • "En växelverkan mellan framtidsutsikter, att klara utbildningssystemen, att få jobb och psykisk ohälsa, säger Sven Bremberg."
 • "Dock med växelverkan, båda hälsocentraler är inte uttagen samma period."
 • "– Jag är otroligt beroende av växelverkan."
 • "– Det är någon slags växelverkan hela tiden."
 • "Vinterbergs regi är en växelverkan mellan fullt ös och stillsamhet."
 • "Socialdemokraternas Berit Högman och Tina Ehn ( MP ) framhöll att den svenska identiteten byggs i en växelverkan mellan intryck utifrån och inhemska erfarenheter."
 • "Nu handlar det om ASAN-instrumentet, bland annat framtaget av Institutet för rymdfysik i Kiruna, som ska undersöka växelverkan mellan solvinden och månens yta."
 • "” I Stillheten visar han åter lejonklon genom att närma sig den dramatiska texten från ett nytt och oväntat håll där tidigare uppsättningskonventioner skalas av till förmån för ett högt tempo och en dynamisk växelverkan mellan aggressiv attack och melankolisk andhämtning ”, skriver juryn i sin motivering."
 • "Nu blev det i stället en växelverkan där förväntningarna hela tiden byggdes på, säger Stefan Ring."
 • "Framstegen har skett i växelverkan mellan universiteten å ena sidan och å andra sidan läkemedelsindustrin och den medicinsk-tekniska industrin."
 • "En växelverkan mellan framtidsutsikter, att klara utbildningssystemen, att få jobb och psykisk ohälsa, säger Sven Bremberg."
 • "Dock med växelverkan, båda hälsocentraler är inte uttagen samma period."
 • "– Jag är otroligt beroende av växelverkan."
 • "– Det är någon slags växelverkan hela tiden."
 • "Vinterbergs regi är en växelverkan mellan fullt ös och stillsamhet."
 • "Socialdemokraternas Berit Högman och Tina Ehn ( MP ) framhöll att den svenska identiteten byggs i en växelverkan mellan intryck utifrån och inhemska erfarenheter."
 • "Nu handlar det om ASAN-instrumentet, bland annat framtaget av Institutet för rymdfysik i Kiruna, som ska undersöka växelverkan mellan solvinden och månens yta."

Vad betyder växelverkan inom generell ?

(fundamentalt) fenomen som gör att två partikel|partiklar påverkar varandra med en ömsesidig kraft

Möjliga synonymer till växelverkan

Relaterat till växelverkan

enighet

endräkt

ömsesidighet

kraftmedel

motsättning

gengäld

utbyte

Diskussion om ordet växelverkan