vågrörelse

vågrörelsen
vågrörelser
vågrörelserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet vågrörelse på svenska?

Obestämd singular: vågrörelse
Bestämd singular: vågrörelsen
Obestämd plural: vågrörelser
Bestämd plural: vågrörelserna

Hur används ordet vågrörelse

 • "Fysikboken förespråkar ett dualistiskt betraktelsesätt : det är både en partikelström och en vågrörelse."
 • "Fysiker beskriver Higgs-partikeln ( eller Higgs-bosonen ) som en vågrörelse på ett oljigt fält eller ett slags sirap som genomsyrar hela universum : det s k Higgs-fältet."
 • "- Jag är inte så orolig för Saabs del, däremot ser jag större orostecken för svensk industri i stort, en konkurs skulle få en enorm vågrörelse, säger Lars Thunberg."
 • "När man kör på en isväg så skapas en vågrörelse framför fordonet och ju fortare man kör dessto större blir vågrörelsen."
 • "Det säger arkitekten Tomas Hansen som ritat ett förslag till ett kallbadhus, en byggnad som är tänkt att se ut som en vågrörelse."
 • "Skådespelarnas beslut att gå samman i ett upprop och samla in vittnesmål om trakasserier startade en vågrörelse som fortfarande inte har ebbat ut."
 • "Men här är det kuperat säger han och gör en vågrörelse."
 • "Är det en förhistorisk dinosaurie eller kanske bara en vågrörelse?"
 • "När MJO passerar Indiska oceanen ( fas 1-4 ) med tillräcklig styrka sätts en vågrörelse igång som flyttar hög- och lågtrycksområden ( det är detta som sker när jetströmmens styrka och utsträckning förändras )."
 • "Notera den vågrörelse som jetströmmen i bilden har runt hög- och lågtrycksområden."
 • "Fysiker beskriver Higgs-partikeln ( eller Higgs-bosonen ) som en vågrörelse på ett oljigt fält eller ett slags sirap som genomsyrar hela universum : det s k Higgs-fältet."
 • "- Jag är inte så orolig för Saabs del, däremot ser jag större orostecken för svensk industri i stort, en konkurs skulle få en enorm vågrörelse, säger Lars Thunberg."
 • "När man kör på en isväg så skapas en vågrörelse framför fordonet och ju fortare man kör dessto större blir vågrörelsen."
 • "Det säger arkitekten Tomas Hansen som ritat ett förslag till ett kallbadhus, en byggnad som är tänkt att se ut som en vågrörelse."
 • "Skådespelarnas beslut att gå samman i ett upprop och samla in vittnesmål om trakasserier startade en vågrörelse som fortfarande inte har ebbat ut."
 • "Men här är det kuperat säger han och gör en vågrörelse."
 • "Är det en förhistorisk dinosaurie eller kanske bara en vågrörelse?"
 • "När MJO passerar Indiska oceanen ( fas 1-4 ) med tillräcklig styrka sätts en vågrörelse igång som flyttar hög- och lågtrycksområden ( det är detta som sker när jetströmmens styrka och utsträckning förändras )."
 • "Notera den vågrörelse som jetströmmen i bilden har runt hög- och lågtrycksområden."
 • "Den sannolika förklaringen till sjösprång är att en hastig förändring i lufttrycket, med tillhörande kraftig vind, genererar en vågrörelse som växer till stor amplitud genom resonans om lufttryckssprångets förflyttningshastighet ligger nära den fria vågens hastighet."

Vad betyder vågrörelse inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
rörelse som förknippas med en våg

Diskussion om ordet vågrörelse