vårtemperatur

vårtemperaturen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Övrig relation till vårtemperatur

Hur används ordet vårtemperatur

  • "På SMHI:s väderstation på Nidingen utanför Kungsbacka uppfyller nu temperaturen kraven för att få betecknas som vårtemperatur."
  • "På flera andra platser räknas det dock som vårtemperatur, trots att inte våren är officiell ännu."
  • "För att kalla det officiell, eller meteorologisk vår, måste det ha varit vårtemperatur i minst sju dygn."
  • "När medeltemperaturen för ett dygn är mellan noll och tio grader är det vårtemperatur."
  • "Enligt SMHI är det officiellt vår i södra Sverige men under helgen rådde vårtemperatur, alltså att dygnsmedeltemperaturen är över noll grader, i stora delar landet."
  • "Egentligen kan vi spika det först ikväll, då har det gått sju dygn med vårtemperatur, men i dag är det så pass varmt att vi inte kan tro annat än att det blir så, säger Åsa Rasmussen, meteorolog vid Sveriges Television."
  • "– Folk kan komma dit, uppleva växtlighet, lite vårtemperatur även om det är mitt i vintern, få ljus och värme."

Diskussion om ordet vårtemperatur