våtrum

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet våtrum

  • "En patient med funktionshinder vårdades i ett våtrum på Halmstad sjukhus i sex dygn."
  • "Sjukhuset bekräftar att det ibland inträffar att patienter ligger i våtrum."
  • "Vart tredje våtrum har fukt- och mögelskador som behöver åtgärdas omgående."
  • "Ofta låter man den gamla golvbrunnen sitta kvar i nyrenoverade våtrum och det fungerar nästan aldrig tillsammans med moderna tätskikt."
  • "Vart tredje våtrum i svenska småhus är drabbat av allvarliga fukt- och mögelskador."
  • "Ett annat utrymme som är ett populärt tillhåll för kackerlackorna är våtrum."
  • "Bytt tak, isolerat och byggt ett ” våtrum ” som håller 28 grader."
  • "Genom att bara bygga ett enda stort kök och tre våtrum till 4-5 hyresgäster, kan byggkostnaderna och därmed månadshyran hållas nere."
  • "Efter felbyggda våtrum och skenande byggkostnader kommer nästa slag för 100-huset på Akademiska sjukhuset : Legionellabakterier har hittats."
  • "Så har man också försökt göra på avdelning Flodhästen, man har även gjort om ett våtrum till lekrum."

Relaterat till våtrum

rum

Diskussion om ordet våtrum