vad

[vɑːd]
vaden
vader
vaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till vad

 • not [ fiske ]

Hur uttalas ordet vad?

[vɑːd]

Hur böjs ordet vad på svenska?

Obestämd singular: vad
Bestämd singular: vaden
Obestämd plural: vader
Bestämd plural: vaderna

Hur används ordet vad

 • "Ordet vad används numera sällan; vanligare är not."
 • "Jag har korta kraftiga muskler på vaden."
 • "Vi vill veta vem som rör sig här både vad gäller de som bor där men också de som passerar in och ut ur området, säger Ewa-Gun Westford."
 • "Vid 19-tiden i går kväll hittades nya delar av vad som misstänks vara eternit med asbest som beståndsdel."
 • "Jag har hela tiden varit tydlig med vad övningarna innebär och sagt att de inte varit tvingande."
 • "Åklagaren vill dock inte bekräfta uppgifterna om vad beslaget består av, men säger att åtalet är att vänta om ungefär en månad."
 • "Här är ett axplock av vad som händer i Blekinge idag."
 • "Vi har nu varit i kontakt med Skolinspektionen för ett förtydligande vad de faktiskt menar."
 • "Sedan är det oklart vad som har hänt."
 • "Tankarna på vad som kunde hänt om inte brandmannen snabbt kastat sig i det kalla åvattnet och räddat hunden Laban återkommer."
 • "Det är två av åtta butiker som har gett fullständiga uppgifter om vad produkten innehåller."
 • "Bara en av åtta butiker har koll på vad förordningen innebär, säger Malva von Schenck."
 • "Vi vill veta vem som rör sig här både vad gäller de som bor där men också de som passerar in och ut ur området, säger Ewa-Gun Westford."
 • "Vid 19-tiden i går kväll hittades nya delar av vad som misstänks vara eternit med asbest som beståndsdel."
 • "Jag har hela tiden varit tydlig med vad övningarna innebär och sagt att de inte varit tvingande."
 • "Åklagaren vill dock inte bekräfta uppgifterna om vad beslaget består av, men säger att åtalet är att vänta om ungefär en månad."
 • "Här är ett axplock av vad som händer i Blekinge idag."
 • "Vi har nu varit i kontakt med Skolinspektionen för ett förtydligande vad de faktiskt menar."
 • "Sedan är det oklart vad som har hänt."
 • "Tankarna på vad som kunde hänt om inte brandmannen snabbt kastat sig i det kalla åvattnet och räddat hunden Laban återkommer."
 • "Det är två av åtta butiker som har gett fullständiga uppgifter om vad produkten innehåller."
 • "Bara en av åtta butiker har koll på vad förordningen innebär, säger Malva von Schenck."

Ordet vad har 2 betydelser

 • Inom anatomi, kropp
 • Inom fiske
anatomi, kropp
fiske

Vad betyder vad inom anatomi, kropp ?

baksidan på benet mellan knä och fot

Översättningar (inom anatomi, kropp)

Engelska

Relaterat till vad (inom anatomi, kropp)

kropp

Mindre vanlig betydelse av ordet vad inom fiske

Not (från isländska nòt, stort nät), vad, ett av garn bundet fiskeredskap, som drages genom vattnet och tas ihop ("öras") antingen vid stranden eller i en båt. http://sv.wikipedia.org/wiki/Not_%28fiskeredskap%29

Översättningar (inom fiske)

Engelska

Synonymer till vad (inom fiske)

 • not [ fiske ]

Möjliga synonymer till vad (inom fiske)

Relaterat till vad (inom fiske)

anskaffning

Diskussion om ordet vad

vad

[vɑːd]
vadet
vad
vaden
Substantiv [t]

Översättningar (inom fiske)

Engelska

Synonymer till vad (inom fiske)

Hur uttalas ordet vad?

[vɑːd]

Hur böjs ordet vad på svenska?

Obestämd singular: vad
Bestämd singular: vadet
Obestämd plural: vad
Bestämd plural: vaden

Hur används ordet vad

 • "Årets första galna vad är avgjort."
 • "Vi vill veta vem som rör sig här både vad gäller de som bor där men också de som passerar in och ut ur området, säger Ewa-Gun Westford."
 • "Vid 19-tiden i går kväll hittades nya delar av vad som misstänks vara eternit med asbest som beståndsdel."
 • "Jag har hela tiden varit tydlig med vad övningarna innebär och sagt att de inte varit tvingande."
 • "Åklagaren vill dock inte bekräfta uppgifterna om vad beslaget består av, men säger att åtalet är att vänta om ungefär en månad."
 • "Här är ett axplock av vad som händer i Blekinge idag."
 • "Vi har nu varit i kontakt med Skolinspektionen för ett förtydligande vad de faktiskt menar."
 • "Sedan är det oklart vad som har hänt."
 • "Tankarna på vad som kunde hänt om inte brandmannen snabbt kastat sig i det kalla åvattnet och räddat hunden Laban återkommer."
 • "Det är två av åtta butiker som har gett fullständiga uppgifter om vad produkten innehåller."
 • "Bara en av åtta butiker har koll på vad förordningen innebär, säger Malva von Schenck."
 • "Orten Vad i Söderbärke ligger mellan södra och norra sjön Barken och vid vattnet ligger mycket riktigt ett vad."
 • "Ett vad är ett begrepp inom juridik som numer sällan används."

Ordet vad har 3 betydelser

 • Inom spel
 • Inom geografi
 • Inom juridik
spel
geografi
juridik

Vad betyder vad inom spel ?

satsning av pengar (aktiviteten kallas [[vadslagning]]) eller något annat på att en händelse inträffar, exempelvis att någon vinner en match

Översättningar (inom spel)

Engelska

Synonymer till vad (inom spel)

Möjliga synonymer till vad (inom spel)

Ordet vad inom geografi

En plats där en flod eller annat vattendrag är grunt nog att korsas genom vadning

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till vad (inom geografi)

Möjliga synonymer till vad (inom geografi)

Relaterat till vad (inom geografi)

topp

omplacering

grundhet

väg

Ordet vad inom juridik

Vad (ordet är besläktat med verbet vädja) var förr ett ordinärt och devolutivt rättsmedel, med vilket en part hos hovrätt sökte ändring i beslut av underrätt. I Rättegångsbalken, där det fanns bestämmelser angående sättet att fullfölja av talan mot underrätts beslut, angavs i vilka fall vad skulle användas. http://sv.wikipedia.org/wiki/Vad_%28juridik%29

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till vad (inom juridik)

Möjliga synonymer till vad (inom juridik)

Diskussion om ordet vad

vad

[vɑːd]
Pronomen

Översättningar (inom juridik)

Hur uttalas ordet vad?

[vɑːd]

Hur används ordet vad

 • "Vi vill veta vem som rör sig här både vad gäller de som bor där men också de som passerar in och ut ur området, säger Ewa-Gun Westford."
 • "Vid 19-tiden i går kväll hittades nya delar av vad som misstänks vara eternit med asbest som beståndsdel."
 • "Jag har hela tiden varit tydlig med vad övningarna innebär och sagt att de inte varit tvingande."
 • "Åklagaren vill dock inte bekräfta uppgifterna om vad beslaget består av, men säger att åtalet är att vänta om ungefär en månad."
 • "Här är ett axplock av vad som händer i Blekinge idag."
 • "Vi har nu varit i kontakt med Skolinspektionen för ett förtydligande vad de faktiskt menar."
 • "Sedan är det oklart vad som har hänt."
 • "Tankarna på vad som kunde hänt om inte brandmannen snabbt kastat sig i det kalla åvattnet och räddat hunden Laban återkommer."
 • "Det är två av åtta butiker som har gett fullständiga uppgifter om vad produkten innehåller."
 • "Bara en av åtta butiker har koll på vad förordningen innebär, säger Malva von Schenck."

Vad betyder vad inom generell ?

tävlan om utfallet av en ännu ej inträffad händelse, eller händelse som av de tävlande ej är känd

Möjliga synonymer till vad

Diskussion om ordet vad

vad

[vɑːd]
Adverb

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet vad?

[vɑːd]

Hur används ordet vad

 • "Vad sägs om att gå på bio?"
 • "Vi vill veta vem som rör sig här både vad gäller de som bor där men också de som passerar in och ut ur området, säger Ewa-Gun Westford."
 • "Vid 19-tiden i går kväll hittades nya delar av vad som misstänks vara eternit med asbest som beståndsdel."
 • "Jag har hela tiden varit tydlig med vad övningarna innebär och sagt att de inte varit tvingande."
 • "Åklagaren vill dock inte bekräfta uppgifterna om vad beslaget består av, men säger att åtalet är att vänta om ungefär en månad."
 • "Här är ett axplock av vad som händer i Blekinge idag."
 • "Vi har nu varit i kontakt med Skolinspektionen för ett förtydligande vad de faktiskt menar."
 • "Sedan är det oklart vad som har hänt."
 • "Tankarna på vad som kunde hänt om inte brandmannen snabbt kastat sig i det kalla åvattnet och räddat hunden Laban återkommer."
 • "Det är två av åtta butiker som har gett fullständiga uppgifter om vad produkten innehåller."
 • "Bara en av åtta butiker har koll på vad förordningen innebär, säger Malva von Schenck."

Vad betyder vad inom generell ?

tävlan om utfallet av en ännu ej inträffad händelse, eller händelse som av de tävlande ej är känd

Relaterat till vad

fråga

Diskussion om ordet vad

VAD

Substantiv

Vad betyder VAD inom förkortning, data ?

Value Added Dealer

Diskussion om ordet VAD