vakans

vakansen
vakanser
vakanserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet vakans på svenska?

Obestämd singular: vakans
Bestämd singular: vakansen
Obestämd plural: vakanser
Bestämd plural: vakanserna

Hur används ordet vakans

 • "Just nu har vi en vakans på ungefär 16-17 sjuksköterskor som vi behöver fylla, säger Hans Åkesson."
 • "– Exempelvis kanske en enhet som i vardagen har hög sjukfrånvaro hanterar en vakans genom att använda mycket av de interna tillgängliga turerna istället för att sätta in en långvarig vikarie."
 • "Indonesien sänder återigen en ambassadör till Sverige, efter ett års vakans på posten."
 • "Nu har hon en vakans som inte gick att fylla när terminen började, och ytterligare ett vikariat till nästa termin."
 • "När vi får en vakans så tänker vi stenhårt : Vad saknas just nu, vilka perspektiv behöver vi?"
 • "Föräldrar till barnen på förskolan är oroliga för att Tanja Mattila ska tvingas flytta och lämna en svårersättlig vakans på förskolan."
 • "Om det visar sig att Lenita Ericson inte blir ordförande så har vi ingen vakans som vice ordförande och då drar vi tillbaka det valet, säger Carina Sammeli."
 • "Flyttkedjor fungerar så att när någon flyttar från ett boende till ett annat uppstår en vakans."
 • "Någon annan flyttar då in och lämnar ytterligare en vakans efter sig och så vidare."
 • "Till slut orkar man inte längre, man säger upp sig och går över till ett dagjobb och genast har kliniken en vakans som inte går att fylla."

Diskussion om ordet vakans

 • - 2009-06-04

  När vakans uppstått i styrelsen

 • - 2009-10-16

  Vakanser betyder lediga platser