vanity

vanities
Substantiv

Hur används ordet vanity

  • "he rejected the vanities of the world"

Ordet vanity har 3 betydelser

  • Inom boende
  • Inom generell
  • Inom medicin
boende
generell
medicin

Ordet vanity inom generell

the quality of being valueless or futile

Översättningar (inom generell)

Synonymer till vanity (inom generell)

Möjliga synonymer till vanity (inom generell)

Ordet vanity inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till vanity (inom medicin)

Möjliga synonymer till vanity (inom medicin)

Diskussion om ordet vanity

  • - 2011-09-16

    Egenkärlek