vanskötsel

vanskötseln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till vanskötsel

Hur används ordet vanskötsel

  • "Akuta görs om det kommer in en anmälan om misstänkt vanskötsel eller djur som far illa."
  • "Redan då försökte fastighetsägaren få krögaren vräkt – efter anklagelser om vanskötsel och uteblivna hyresbetalningar."
  • "I våras skakades fritidsgården av en skandal när föreningens egna revisorer slog larm om vanskötsel av ekonomin."
  • "Det mesta är resultatet av dåliga affärer och vanskötsel tidigare år :"
  • "Systematisk vanskötsel"
  • "Under de senaste åren har flera fall av vanskötsel av katter uppmärksammats i länet."
  • "Efter flera uppmärksammade fall av vanskötsel av katter i Halland vill länsstyrelsen se en lagändring."
  • "Båstadsbo förbjuds ha djur – efter år av vanskötsel"
  • "Det säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting, med anledning av vårdföretaget Caremas vanskötsel av äldreboenden."
  • "Som en direkt följd av vårdföretaget Caremas vanskötsel vid flera äldreboenden i Stockholmsområdet planerar nu Socialstyrelsen att inspektera och granska hur enskilda kommuner säkerställer kvaliteten på äldreboenden."

Vad betyder vanskötsel inom generell ?

det att vansköta något

Möjliga synonymer till vanskötsel

Relaterat till vanskötsel

ofullkomlighet

förstörelse

oduglighet

försummelse

försämring

missbruk

Diskussion om ordet vanskötsel