varaktig

Adjektiv

Hur används ordet varaktig

  • "– Det är ingen fara för patienterna att vistas i lokalerna men för alla medarbetare ska få en varaktig god arbetsmiljö behöver olika saker åtgärdas omgående, säger Per Johansson."
  • "Men nu kan en mer varaktig lösning vara nära."
  • "Däremot är varaktig hög stress utan möjlighet till avkoppling och återhämtning skadlig och kan leda till försämrad hälsa, säger Per Larsson, beteendevetare på Previa."
  • "Tre före detta riksdagspolitiker från Blekinge har delat på nästan sju miljoner i inkomstgarantier – trots att det inte ska vara en varaktig försörjning."
  • "Det finns en risk för ny varaktig nedsättning axeltryck och hastighet."
  • "Risk för ny varaktig nedsättning av axellast och hastighet."
  • "Ekonomiskt stöd ges i första hand till de åtgärder som bedöms ha störst effekt per investerad krona när det gäller varaktig minskning av växthusgaser."
  • "Det finns risk för ny varaktig nedsättning av axellast och hastighet."
  • "Det finns risk för ny varaktig nedsättning till 70 km/tim."
  • "Stödet är tänkt att gå till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av växthusgaser."

Vad betyder varaktig inom bildligt ?

som varar länge; som länge fortsätter existera med bibehållen kvalitet

Relaterat till varaktig

orubblighet

varaktighet

oföränderlighet

oföränderlighet

långvarighet

tid

sammanhang

verklighet

kvarhållande

Diskussion om ordet varaktig