vaskulär

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet vaskulär

  • "Drygt 300 av de knappt 2.000 personer som deltog i studien utvecklade alzheimer eller vaskulär demens under en 15-årsperiod."
  • "Yihai Cao som är professor i vaskulär biologi, alltså läran om vår blodkärl, hade ett helt annat syfte med sin forskning."
  • "Genom att mäta tre olika markörer i ryggmärgsvätskan, t-tau, p-tau och betaamyloid, kan man med stor säkerhet se vilka som kommer att utveckla Alz- heimers sjukdom eller vaskulär demens."
  • "Men det finns även andra sorters demens, som vaskulär demens, frontallobsdemens eller Lewykroppsdemens."
  • "Han är 68 år och har en vaskulär demenssjukdom."
  • "Den äldre kvinnan är diagnostiserad med vaskulär demens och har stora kommunikationssvårigheter."
  • "Roberto Villarroel la i höstas in sin demenssjuka mamma Eliana Robles Ehijo, 90 år, på äldreboendet Attendo i Solna efter att hon drabbats av vaskulär demens."
  • "Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives och visar bland annat att personer som bor vid gator som har mycket avgaser i luften löper större risk att utveckla vaskulär demens och Alzheimers sjukdom."

Vad betyder vaskulär inom medicin ?

som avser kärl, som avser blodkärl

Relaterat till vaskulär

anatomi

Diskussion om ordet vaskulär