vattenbrist

vattenbristen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet vattenbrist

  • "I Järnavik, lika långt från Ronneby som från Karshamn, möttes representanter från de två kommunerna för att prata om den vattenbrist som har drabbat båda kommunerna."
  • "För att klara av att hantera den vattenbrist som också drabbat Blekinge krävs att kommunerna börjar samarbeta."
  • "Dessutom tar Karlshamns kommun sitt dricksvatten från vattendraget och även om det i nuläget inte råder någon akut vattenbrist, så förbereder kommunen sig på det värsta."
  • "De låga grundvattennivåerna har drabbat flera kommuner som förbereder för vattenbrist."
  • "Risk för vattenbrist i Ronneby"
  • "Under den senaste veckan har risk för vattenbrist utökats längs flera vattendrag i främst Kalmar och Blekinge län."
  • "Statligt miljonstöd till Blekinge efter vattenbrist"
  • "Trots den senaste tidens regnskurar har risken för vattenbrist i Blekinge ökat den senaste veckan, enligt SMHI."
  • "Det statliga bidraget ska i första hand gå till områden som haft problem med vattenbrist och torka de senaste åren."
  • "– Vi har jobbat med ett krisarbete där vi har sett över saker som vattenbrist, skogsbränder och andra kriser, så det ligger till grund för att kunna hantera den yttersta krisen som skulle kunna vara ett krig."

Vad betyder vattenbrist inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
tillstånd med brist på (rent) vatten

Relaterat till vattenbrist

torrhet

Diskussion om ordet vattenbrist