vattendrag

vattendraget
vattendrag
vattendragen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till vattendrag

Hur böjs ordet vattendrag på svenska?

Obestämd singular: vattendrag
Bestämd singular: vattendraget
Obestämd plural: vattendrag
Bestämd plural: vattendragen

Vad betyder vattendrag inom bildligt ?

Fotograf: Wikipedia
rinnande vatten i en etablerad fåra i landskapet; bäck, å, flod eller älv

Möjliga synonymer till vattendrag

Möjliga synonymer till vattendrag

Relaterat till vattendrag

vattenledning

vätska

vattenflöde

vatten

Diskussion om ordet vattendrag