vattenväg

vattenvägen
vattenvägar
vattenvägarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till vattenväg

Hur böjs ordet vattenväg på svenska?

Obestämd singular: vattenväg
Bestämd singular: vattenvägen
Obestämd plural: vattenvägar
Bestämd plural: vattenvägarna

Hur används ordet vattenväg

  • "Är det fri vattenväg är det inga problem, säger Svante Lysén."
  • "– Vi håller på att bygga en vattenväg genom sjukhusområdet och försöker bygga igen där vattnet rann in mot sjukhusblocket, säger Burman."
  • "Någon eller några motorcyklister hade kört sönder den vattenväg för fiskarna som skulle invigas om bara någon vekcka."
  • "Avgörande för om ett vatten ska kunna klassas som Inre vattenväg är hur stora vågor det kan bli i området."
  • "Från och med första november kommer inga fler båtar att byta vatten i Karl Johan-slussen, som är den fjärde generationens vattenväg."
  • "Den brutala kylan håller just nu Europas viktigaste vattenväg, den mäktiga floden Donau, i ett iskallt strypgrepp."
  • "- Läget för landets största vattenväg befinner sig i ett kritiskt skede, sade Wang Jingquan, chef för Yangtzeflodens vattenkommission."
  • "Det ökar risken för dödsfall och skador på egendom och grödor längs landets längsta vattenväg."
  • "Marmarasjön är en del av den tätt trafikerade vattenväg som förbinder hamnar vid Svarta havet med Medelhavet."
  • "Tusentals människor har under de senaste månaderna samlats i norra Frankrike varifrån de hoppas kunna ta sig över Engelska kanalen, en förrädisk vattenväg på grund av starka strömmar, låg vattentemperatur och intensiv fartygstrafik."

Vad betyder vattenväg inom geografi ?

Fotograf: Wikipedia
alla former av vatten som det går att forslas på

Möjliga synonymer till vattenväg

Diskussion om ordet vattenväg