vederlägga

vederlägger
vederlade
vederlagt
Verb

Översättningar

Synonymer till vederlägga

Hur böjs ordet vederlägga på svenska?

Presens: vederlägger
Preteritum: vederlade
Supinum: vederlagt

Hur används ordet vederlägga

 • "Bertil Hansson levde så många år efter det att han lämnat sina icke obetydliga maktpositioner att verkligheten hann bekräfta eller vederlägga de ställningstaganden han gjort."
 • "– Vi söker vittnen som kan ha sett eller hört dem mellan klockan två och fyra på eftermiddagen, så att vi kan vederlägga att de har kommit den vägen."
 • "Han poängterar återigen att det är åklagarens uppgift att vederlägga den tilltalades uppgifter även om de är anmärkningsvärda / osannolika."
 • "De studier som detox bygger på refererar till en hel del förmodanden som inte gått att vederlägga, säger Michael Sjöström som är hälsoforskare och toxikolog på Karolinska institutet i Stockholm"
 • "Men det innebär inte per automatik att de är falska för det – något som åklagaren måste kunna vederlägga :"
 • "Enligt Leif Silbersky kan hans klient lika gärna ha fått ” en knäpp i skallen ”, och åklagaren har enligt honom inte kunnat vederlägga att gärningen var överlagd."
 • "Det är en hypotes som åklagaren inte klarat av att vederlägga, säger Silbersky."
 • "Men när det gäller månlandningen så har många forskare lagt sig vinn om att vederlägga konspirationsteorierna så det är ett intressant exempel där det funnits en dialog mellan konspirationsteoretiker och forskare, menar Klas Borell."
 • "– Det är ju hans förklaring till det hela, vi får ju se om det är så det har skett eller om utredningen kan vederlägga det."
 • "Vi ska se om vi kan vederlägga att detta har hänt som man säger eller ej, berättar Robert Loeffel, informationsansvarig vid polisen i Kronobergs län."
 • "– Vi söker vittnen som kan ha sett eller hört dem mellan klockan två och fyra på eftermiddagen, så att vi kan vederlägga att de har kommit den vägen."
 • "Han poängterar återigen att det är åklagarens uppgift att vederlägga den tilltalades uppgifter även om de är anmärkningsvärda / osannolika."
 • "De studier som detox bygger på refererar till en hel del förmodanden som inte gått att vederlägga, säger Michael Sjöström som är hälsoforskare och toxikolog på Karolinska institutet i Stockholm"
 • "Men det innebär inte per automatik att de är falska för det – något som åklagaren måste kunna vederlägga :"
 • "Enligt Leif Silbersky kan hans klient lika gärna ha fått ” en knäpp i skallen ”, och åklagaren har enligt honom inte kunnat vederlägga att gärningen var överlagd."
 • "Det är en hypotes som åklagaren inte klarat av att vederlägga, säger Silbersky."
 • "Men när det gäller månlandningen så har många forskare lagt sig vinn om att vederlägga konspirationsteorierna så det är ett intressant exempel där det funnits en dialog mellan konspirationsteoretiker och forskare, menar Klas Borell."
 • "– Det är ju hans förklaring till det hela, vi får ju se om det är så det har skett eller om utredningen kan vederlägga det."
 • "Vi ska se om vi kan vederlägga att detta har hänt som man säger eller ej, berättar Robert Loeffel, informationsansvarig vid polisen i Kronobergs län."
 • "Det är alltså en viktig del av Einsteins relativitetsteori som Cern-forskarna trodde sig ha lyckats vederlägga."

Rim på vederlägga

Vad betyder vederlägga inom juridik ?

motbevisa, lägga bevis emot

Möjliga synonymer till vederlägga

Relaterat till vederlägga

svar

rättfärdigande

motbevis

förnekelse

ogillande

motsats

vederläggning

förkastelse

Diskussion om ordet vederlägga