veer

veers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet veer

veer

veer
veered
veered
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet veer

  • "The motorbike veered to the right"

Ordet veer har 3 betydelser

  • Inom trafik
  • Inom vardagligt
  • Inom ALLMÄNT
trafik
vardagligt
ALLMÄNT

Ordet veer inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Ordet veer inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till veer (inom vardagligt)

Ordet veer inom ALLMÄNT

Synonymer till veer (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till veer (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet veer