veil

veil
veiled
veiled
Verb

Översättningar

Hur används ordet veil

  • "a conspiracy of silence veiling it"
  • "Från The list spelar hon bland annat sentimentala Sea of heartbreak, mer rockiga Motherless children och kvällens stämsångs-höjdpunkt, Long black veil."
  • "John R Bowen och Joan Wallach Scott lägger i ” Why the French don ’ t like headscarves ” ( Princeton University Press 2007 ) respektive i ” The politics of the veil ” ( Princeton University Press 2007 ) stor vikt vid laïcité."

Vad betyder veil inom film ?

to obscure, or conceal with or as if with a veil

Diskussion om ordet veil

veil

veils
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet veil har 4 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom religion
  • Inom anatomi
  • Inom bildligt
kläder
religion
anatomi
bildligt

Vanligast betydelse av ordet veil inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till veil (inom kläder)

Möjliga synonymer till veil (inom kläder)

Ordet veil inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till veil (inom religion)

Ordet veil inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till veil (inom anatomi)

Möjliga synonymer till veil (inom anatomi)

Ordet veil inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till veil (inom bildligt)

Diskussion om ordet veil

Veil

Namn

Översättningar (inom bildligt)

Diskussion om ordet Veil

Veil

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Veil