vent

vents
Substantiv

Översättningar

Synonymer till vent

Ordet vent har 2 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom zoologi
anatomi
zoologi

Vad betyder vent inom anatomi ?

external opening of urinary or genital system of a lower vertebrate

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till vent (inom anatomi)

Möjliga synonymer till vent (inom anatomi)

Ordet vent inom zoologi

An opening for the escape of gas or air

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till vent (inom zoologi)

Möjliga synonymer till vent (inom zoologi)

Diskussion om ordet vent

vent

vent
vented
vented
Verb

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till vent (inom zoologi)

Hur används ordet vent

  • "She vented her anger"
  • "The graduates gave vent to cheers"

Ordet vent har 2 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom generell
fysik
generell

Vad betyder vent inom fysik ?

expose to cool or cold air so as to cool or freshen

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till vent (inom fysik)

Möjliga synonymer till vent (inom fysik)

Ordet vent inom generell

give expression or utterance to

Översättningar (inom generell)

Synonymer till vent (inom generell)

Diskussion om ordet vent