verse

verse
versed
versed
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till verse

Möjliga synonymer till verse

Diskussion om ordet verse

verse

verses
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • poesi  [ litteratur ]
  • vers  [ litteratur ]
  • strof  [ litteratur ]

Ordet verse har 2 betydelser

  • Inom litteratur
  • Inom generell
litteratur
generell

Vad betyder verse inom litteratur ?

a piece of poetry

Översättningar (inom litteratur)

Svenska
  • poesi  [ litteratur ]

Synonymer till verse (inom litteratur)

Möjliga synonymer till verse (inom litteratur)

Ordet verse inom generell

a line of metrical text

Översättningar (inom generell)

Svenska
  • vers  [ litteratur ]
  • strof  [ litteratur ]

Synonymer till verse (inom generell)

Möjliga synonymer till verse (inom generell)

Diskussion om ordet verse