vetenskaplig

Adjektiv

Synonymer till vetenskaplig

Hur används ordet vetenskaplig

  • "– Den är ju inte vetenskaplig, men den ger ändå en tydlig signal om att det saknas förtroende för hur verksamheten har styrts."
  • "– Föremålen vi har hittat speglar tiden av stora förändringar som skedde i slutet av 1400-talet, säger Johan Rönnby, som är vetenskaplig ledare för forskningsprojektet om Gribshunden och utgrävningarna."
  • "– Det är förfärligt att lura folk på pengar på saker som inte har någon som helst vetenskaplig grund, säger han till Sydöstran."
  • "Villkoret är att polisen gör en vetenskaplig studie av hur hundarna påverkas."
  • "Ska göra vetenskaplig studie"
  • "Professor Johan Rönnby har varit vetenskaplig ledare vid utgrävningarna vid Gribshunden sedan 2013 och beskriver det som tråkigt att samarbetet med Blekinge museum inte fungerade."
  • "– Det är klart att vi är väldigt spända på vad vi kommer att hitta den här gången, säger marinarkeologen Brendan Foley på Lunds universitet, som är vetenskaplig ledare för årets undersökningar."
  • "Om resultatet blir positivt kommer en större vetenskaplig studie att genomföras."
  • "– Vi har satt nivåer utifrån en vetenskaplig och medicinsk grund, säger Torben Navne."
  • "Näringen klarar inte av en sådan förändring, det saknas vetenskaplig grund för förslaget och det skulle innebära att farmarna måste bli dubbelt så stora som i dag, säger han."

Vad betyder vetenskaplig inom lingvistik ?

som rör vetenskap

Relaterat till vetenskaplig

kunskap

skicklighet

lärd

förnuft

avhandling

Diskussion om ordet vetenskaplig