vika sig

viker sig
vek sig
vikt sig
Verb

Översättningar

Synonymer till vika sig

Hur böjs ordet vika sig på svenska?

Presens: viker sig
Preteritum: vek sig
Supinum: vikt sig

Hur används ordet vika sig

  • "Pirate Bay viker sig inte för påtryckningarna"
  • "Hon viker sig ut i Lektyr"
  • "Tyget vecklar ut sig med lätthet"
  • "Plåten viker sig runt husknuten"

Ordet vika sig har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder vika sig inom generell, generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet vika sig inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till vika sig (inom vardagligt)

Diskussion om ordet vika sig

  • - 2010-09-06

    Pirate Bay, vad har det med att vika sig? Föreslår "Den ståndaktiga viker sig inte för påtryckningar", "Brädan kan vek sig av trycket"