villkor

villkoret
villkor
villkoren
Substantiv [t]

Synonymer till villkor

Hur böjs ordet villkor på svenska?

Obestämd singular: villkor
Bestämd singular: villkoret
Obestämd plural: villkor
Bestämd plural: villkoren

Hur används ordet villkor

 • "Utvecklingen av svensk arvsrätt har varit en lång kamp för just lika villkor."
 • "– När vi utvärderade gymmen igen förra året hade alla utom ett eller två gym ändrat sina villkor."
 • "Arbetskraftsinvandring är bra för Sverige och bra för dem som kommer hit – om det sker på rimliga villkor."
 • "På ett villkor : Att donatorn bifogar en motivering för vad som gör föremålet signifikant."
 • "– Att hålla fast någon sker endast när dessa villkor är uppfyllda och resenären inte vill vänta på polis utan försöker smita."
 • "Det som näringslivet behöver är generellt goda villkor : bra energiförsörjning, konkurrenskraftiga bolags- och kapitalskatter, infrastruktur och tillgång till utbildad arbetskraft."
 • "Ung Företagsamhet bildades i Sverige 1980 med syftet att skolungdomar skulle få chansen att lära sig mer om näringslivets och arbetslivets villkor."
 • "– Kedjorna hade inskrivet i sina villkor att uppsägningen skulle ske på ett särskilt sätt."
 • "Men tävlingen har ett handikappsystem som innebär att alla tävlar på lika villkor."
 • "Även den syriska oppositionen har sagt sig vara villig att förhandla men har samtidigt krävt att president Bashar al-Assad avgår – ett villkor regimen avvisat."
 • "Ett villkor för bidraget är att det ska finnas minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd under den senaste tolvmånadersperioden i kommunen."
 • "Förslaget från greven var att bönderna skulle få köpa loss bostaden på gården och gårdscentrumet – men på ett villkor."
 • "– Som man nu har upphandlat snedvrids förutsättningarna för leverantörer av bryggor att konkurrera på lika villkor, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ledamot av Konkurrenskommissionen i ett pressmeddelande."
 • "Mark- och miljödomstolen förordar att tillstånd medges under förutsättning att vissa villkor uppställs, exempelvis lågfrekvent buller och begränsning av drift vid risk för att skada fladdermöss, samt eventuellt ytterligare preciseringar av villkor för grumling och undervattensljud."
 • "Mark- och miljödomstolen förordar att tillstånd medges under förutsättning att vissa villkor uppställs, exempelvis lågfrekvent buller och begränsning av drift vid risk för att skada fladdermöss, samt eventuellt ytterligare preciseringar av villkor för grumling och undervattensljud."
 • "– Det är givetvis en helt oacceptabel utveckling, att de som byggt upp det här landet och den här välfärden ska få så usla villkor när de blir äldre."
 • "När hennes dotter, som är plåtslagare i Olofström, var gravid skickade Ann-Kristin Johansson ett argt brev till fackförbundet Byggnads, där hon ifrågasatte varför kvinnor i den branschen ska få så mycket sämre villkor under graviditeten, jämfört med i andra branscher."
 • "Trots att det blir en ren rundgång med de kommunala pengarna så vill kommunen fortsätta ge bidrag – på villkor att föreningen håller reda på sin ekonomi så man klarar av att hålla igång ungdomsverksamheten."
 • "Ett annat villkor är att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad."
 • "– Vårt alternativ är ett samhälle som präglas av samexistens på lika villkor."

Vad betyder villkor inom juridik ?

något som måste uppfyllas för att något annat skall tillåtas eller kunna genomföras

Möjliga synonymer till villkor

Relaterat till villkor

ståndpunkt

förberedelse

antagande

ofrihet

förbehåll

tillstånd

villkor

grund

Diskussion om ordet villkor