vilseledning

vilseledningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet vilseledning

  • "Där ska han ha försökt stjäla med sig varor genom vilseledning."
  • "– Däremot så finns det många frågor och en stor oro kring covid-19 bland vår befolkning och rädsla och oro gör oss mer sårbara för vilseledning och desinformation."
  • "Ett tydligt sådant exempel är Rysslands angrepp på Krim och Ukraina som föregicks av hackerattacker, psykologisk krigföring, vilseledning och propaganda."
  • "Räkna med propaganda, försök till vilseledning och desinformation i den kommande valrörelsen."
  • "Det som kan ske nu är att man med ganska grov vilseledning och desinformation försöker rycka ned trovärdigheten för ett politiskt parti eller en person, säger Mikael Tofvesson, operativ chef för MSB:s särskilda organisation för valet."
  • "Redan på valkvällen ägnade sig ju flera partiledare åt vad som skulle kunna betecknas som kvalificerad vilseledning :"
  • "Det som kan ske nu är att man med ganska grov vilseledning och desinformation försöker rycka ned trovärdigheten för ett politiskt parti eller en person, säger Mikael Tofvesson, operativ chef för MSB:s särskilda organisation för valet."
  • "Ryssland har en lång tradition av ” maskirovka ”, vilseledning, både militärt och politiskt."
  • "I stället menar han att fallet ” präglas av tydlig planlagd vilseledning ”."
  • "– Talet om att det finns en vetorätt är en vilseledning och jag anser att det är onödigt att spela med 550 000 hektar som insats utan att ha torrt på fötterna."

Diskussion om ordet vilseledning