vindication

vindications
Substantiv

Översättningar

Synonymer till vindication

Hur används ordet vindication

  • "subsequent events have proved to be a vindication of his position"

Ordet vindication har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom vardagligt
  • Inom ALLMÄNT
juridik
vardagligt
ALLMÄNT

Ordet vindication inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Ordet vindication inom vardagligt

the act of vindicating

Synonymer till vindication (inom vardagligt)

Ordet vindication inom ALLMÄNT

Synonymer till vindication (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till vindication (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet vindication