vinterförhållanden

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet vinterförhållanden

  • "Detta trots att de visade sig fungera utmärkt även under vinterförhållanden den gångna vintern."
  • "I snitt inträffar en busskrasch i Sverige per år och ofta i glesbygd under vinterförhållanden."
  • "Enligt Renault är bilarna testade i vinterförhållanden och är säkra att använda."
  • "Men samtidigt borde ett bussbolag ha en tidtabell anpassad för vinterförhållanden."
  • "Det handlar om övning av strid i vinterförhållanden."
  • "Man slåss under kärva vinterförhållanden mot en kvalificerad motståndare, säger överstelöjtnant Per Espen Strande."
  • "Han menar att konsekvensen är även att flera tusen marinkårssoldater nu går miste om möjligheten att lära sig att verka i norra Skandinavien under nordiska vinterförhållanden."
  • "- Nyttan med dubbdäck under vinterförhållanden är tydligare än vi trott tidigare, säger trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall."
  • "Om man ändå måste ut så handlar det till stor del om att vara beredd på vinterförhållanden, säger SVT:s meteorolog Mats Andersson, till SVT Text och webb."
  • "Där råder alltså mer stabila vinterförhållanden, men frosthalka kan ändå slå till."

Diskussion om ordet vinterförhållanden