vintermånad

vintermånaden
vintermånader
vintermånaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet vintermånad på svenska?

Obestämd singular: vintermånad
Bestämd singular: vintermånaden
Obestämd plural: vintermånader
Bestämd plural: vintermånaderna

Hur används ordet vintermånad

  • "Mars månad i Dalarna och Gävleborg är ju definitivt en vintermånad."
  • "” Ge er till tåls – mars är en vintermånad ”"
  • "November anses vara en vintermånad."
  • "- Mars är ju en vintermånad och april är en nyckfull månad, så det kan komma en kortvarig vinter till, säger Mats Andersson."
  • "Något som inte gått att följa upp än eftersom vi fortfarande är inne i en vintermånad."
  • "Den högsta sammanlagda effekten man tagit ut under en timme under en vintermånad blir en del av nätavgiften."
  • "– Det är inte jätteextremt för januari, som ändå är en vintermånad."
  • "123 olika blommande arter har hittats på ön, trots att vi nu är inne i en vintermånad."
  • "För större kraftvärmeverk, som i Växjö och Jönköping är inkomstbortfallen ännu större, ungefär fem miljoner kronor per mild vintermånad, främst genom minskad fjärrvärmeåtgång men också lägre elförbrukning."
  • "När arbetspendlare inte kan ta sig till Stockholm på grund av krånglande tåg, kostar det samhället 20-30 miljoner kronor en vanlig vintermånad."

Vad betyder vintermånad inom generell ?

en månad under vinterhalvåret

Relaterat till vintermånad

period

köld

Diskussion om ordet vintermånad