vision

visionen
visioner
visionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till vision

Hur böjs ordet vision på svenska?

Obestämd singular: vision
Bestämd singular: visionen
Obestämd plural: visioner
Bestämd plural: visionerna

Hur används ordet vision

 • "Kommunens vision är att inga barn ska lockas av eller hamna i extremistiska miljöer."
 • "Domstolen ger stöd för Blekinge Offshores vision och ställer sig bakom att 500-700 vindkraftverk anläggs i Hanöbukten."
 • "– Vi är otroligt glada att få ta del av Klimatklivet som stödjer vår vision om en ” renare väg ”."
 • "Enligt honom menade kommunen dessutom att hans satsning var i linje med kommunens vision av vad piren skulle bli."
 • "– Jag tycker att vi kan börja med att ha en gemensam strategi och vision för Blekinge och försöka hitta enighet där."
 • "Tanken är att kommunen i samarbete med bland andra Ronneby Handel och Fastighetsägarna Syd ska driva en affärsutvecklingsprocess med gemensam vision, målbild och affärsplan."
 • "Målet är att ta fram en gemensam vision, säger Angelica Coleman."
 • "Med på skivan finns även Blekingeprofilen Lars Lindquist från Bräkne-Hoby, känd från popbandet Billie the vision and the dancers."
 • "Hyrestvisten är inte det enda orosmolnet för det fastighetsbolag som hade som vision att förvandla det gamla fängelset till internatskola, vandrarhem, konferenslokaler med tillhörande krog."
 • "Vi har satt en vision om att bli Sveriges bästa boende och jag tror att vi kan nå dit, avslutar Julius Ranonis."

Vad betyder vision inom allmänt ?

(framtida) idealbild att sträva mot; (framtids)dröm, mål

Möjliga synonymer till vision

Diskussion om ordet vision

vision

visions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet vision

 • "he had a vision of the Virgin Mary"

Ordet vision har 5 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom sport
 • Inom vapen
 • Inom meteorologi
 • Inom generell
vardagligt
sport
vapen
meteorologi
generell

Vad betyder vision inom vardagligt ?

a religious or mystical experience of a supernatural appearance

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till vision (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till vision (inom vardagligt)

Ordet vision inom sport

An ideal or a goal toward which one aspires

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till vision (inom sport)

Möjliga synonymer till vision (inom sport)

Ordet vision inom vapen

The sense or ability of sight

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till vision (inom vapen)

Möjliga synonymer till vision (inom vapen)

Ordet vision inom meteorologi

Something imaginary one thinks one sees

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till vision (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till vision (inom meteorologi)

Ordet vision inom generell

A person or thing of extraordinary beauty.

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till vision (inom generell)

Diskussion om ordet vision