vitbok

vitboken
vitbokar
vitbokarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet vitbok på svenska?

Obestämd singular: vitbok
Bestämd singular: vitboken
Obestämd plural: vitbokar
Bestämd plural: vitbokarna

Hur används ordet vitbok

 • "Diana Nyman från Romska rådet i Göteborg var på besök i Stockholm för att tala vid presentationen av regeringens vitbok om hur romer behandlades under 1900-talet."
 • "EU-kommissionen presenterade under onsdagen en så kallad ” vitbok ” med förslag på hur man bäst ska nyttja och sätta gränser för användandet av artificiell intelligens, så att myndigheter och företag som idag är väldigt ivriga att tillämpa det får ramar att hålla sig inom."
 • "Bakgrunden till regeringens beslut att granska registreringen låg delvis DN:s avslöjande om Skånepolisen olagliga register av romer och den vitbok över övergreppen mot romer i Sverige."
 • "Regeringens vitbok om övergrepp mot romer bör användas som lärobok i skolan."
 • "Pikkarainen var redaktör för regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar mot romer under 1900-talet som lades fram i mars i fjol."
 • "Förra året presenterade regeringen en vitbok om diskriminering av och övergrepp mot romer och resande i Sverige under de senaste hundra åren, en mörk bild av svensk historia."
 • "Skollärarbok med vitbok som grund"
 • "En så kallad vitbok ska också skrivas."
 • "Dessutom planeras en vitbok om övergrepp och kränkningar från samhällets sida mot den romska minoriteten, som tvångssteriliseringar och utestängning från samhället."
 • "Resultatet av Asks två träffar med företrädare för riksdagens samtliga partier blir därför något som hon kallar en vitbok."

Rim på vitbok

Ordet vitbok har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom botanik, träd, lövträd
generell
botanik, träd, lövträd

Vad betyder vitbok inom generell ?

Officiell redogörelse för händelse

Översättningar (inom generell)

Relaterat till vitbok (inom generell)

bok

Ordet vitbok inom botanik, träd, lövträd

Översättningar (inom botanik, träd, lövträd)

Engelska

Möjliga synonymer till vitbok (inom botanik, träd, lövträd)

Relaterat till vitbok (inom botanik, träd, lövträd)

växt

Diskussion om ordet vitbok