vociferate

vociferate
vociferated
vociferated
Verb

Översättningar

Synonymer till vociferate

Hur används ordet vociferate

  • "They vociferated their demands"

Vad betyder vociferate inom musik ?

utter in a very loud voice

Diskussion om ordet vociferate