voljär

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet voljär

  • "I Bromölla finns en voljär med högt tak där örnungen kan träna sin flygning."
  • "Ägaren fick därför som krav att åtgärda problemet med en större voljär."
  • "Ägaren berättade i en senare kontakt med Länsstyrelsen att en större voljär skulle vara klar i juni."
  • "En voljär fanns också i bostaden i Varbergs kommun men användes inte för fåglarna."
  • "Också en voljär för lappuggla skada- des."
  • "- Jag hade planerat att ta ett lån på min sommarstuga för att kunna bygga en ny voljär men efter all uppmärksamhet kring rördrommen har det flutit in 30.000 kronor, precis vad vi behöver för voljären, säger en nöjd Victor Persson."
  • "Det gäller dels en voljär för rovfåglar upp till 60 centimeter som tornfalk och ormvråk."
  • "Sen körs den till en så kallad voljär, en stor bur, för att flygtestas innan den släpps ut i naturen igen."
  • "Sen körs den till en så kallad voljär, en stor bur, för att flygtestas innan den släpps ut i naturen igen."
  • "Under torsdagen invigdes en ny voljär, en slags gigantisk fågelbur där fåglar kan flyga fritt, på Skansen."

Rim på voljär

Vad betyder voljär inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
stor fågelbur

Relaterat till voljär

djurskötsel

djur

Diskussion om ordet voljär