volym

volymen
volymer
volymerna
Substantiv [n]

Synonymer till volym

Hur böjs ordet volym på svenska?

Obestämd singular: volym
Bestämd singular: volymen
Obestämd plural: volymer
Bestämd plural: volymerna

Hur används ordet volym

 • "Och med en sådan volym är det inga problem att ordna med skolskjuts."
 • "– Det innebär att vi kommer att få återanpassa kostymen väldigt snabbt till en lägre volym."
 • "Och huvuduppgiften är som tidigare att stärka intäktssidan och därmed öka KHK:s ekonomiska volym."
 • "Då måste man ta sig tid att se vilken volym kommer vi ha framöver på flyget."
 • "– Frisyren är som en hatt, den är slät uppe på, med en väldig volym omkring, som ett brette på en hatt, säger Linda Schuster."
 • "I samma volym som konkurrenskraften ökat, har också produktionsvolymen ökat och enligt Knutsson är"
 • "– Flygvapnet ska framöver utbilda en volym på cirka 300 inryckande per år."
 • "På hur hög volym får man spela musik i sin bil under kvällar och nätter?"
 • "– Vi har tappat volym för att vi har tappat avtal."
 • "” Sedan en lång tid tillbaka har ett stort antal invånare inom Arvika tätort upprepade gånger fått sina hemmakvällar och sin nattsömn störda av att fordon kör förbi och spelar musik på mycket hög volym med kraftfull ljudanläggning."

Ordet volym har 2 betydelser

 • Inom måttenhet
 • Inom fysik
måttenhet
fysik

Vad betyder volym inom måttenhet ?

en storhet, vidd, omfång, utbredning i rymden, som ofta mäts i kubikmeter

Översättningar (inom måttenhet)

Synonymer till volym (inom måttenhet)

Möjliga synonymer till volym (inom måttenhet)

Ordet volym inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till volym (inom fysik)

Möjliga synonymer till volym (inom fysik)

Diskussion om ordet volym