vow

vows
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till vow

Ordet vow har 3 betydelser

  • Inom politik
  • Inom religion
  • Inom generell
politik
religion
generell

Ordet vow inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska

Möjliga synonymer till vow (inom politik)

Ordet vow inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Ordet vow inom generell

Synonymer till vow (inom generell)

Diskussion om ordet vow

vow

vow
vowed
vowed
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till vow (inom generell)

Hur används ordet vow

  • "He vowed never to drink alcohol again"

Ordet vow har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom religion
generell
religion

Vad betyder vow inom generell, generell ?

make a vow; promise

Översättningar (inom generell)

Synonymer till vow (inom generell)

Möjliga synonymer till vow (inom generell)

Ordet vow inom religion

dedicate to a deity by a vow

Synonymer till vow (inom religion)

Möjliga synonymer till vow (inom religion)

Diskussion om ordet vow