vrakplundrare

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet vrakplundrare

  • "Samtidigt upprepades kravet att fartyget ska dokumenteras ordentligt innan vrakplundrare förändrar bilden."
  • "Efter fyndet har vrakets exakta position hållits hemlig för att undvika vrakplundrare."
  • "De vill inte heller berätta om hur många vrakplundrare som ertappats."
  • "Fyndet offentliggjordes dock först flera år senare pga rädsla för vrakplundrare."
  • "Enligt den italienska kustbevakningen som har dygnetruntbevakning av Costa Concordia kommer dock eventuella vrakplundrare att arresteras och föremålen att beslagtas."
  • "Ett eldorado för vrakplundrare"
  • "Enligt den italienska kustbevakningen som har dygnetruntbevakning av Costa Concordia kommer eventuella vrakplundrare att arresteras och föremålen beslagtas."
  • "Ett eldorado för vrakplundrare"

Diskussion om ordet vrakplundrare