vridbar

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet vridbar

  • "” Förarplatsen utsätts för vibrationer men även skakningar, ryck och slag p.g.a att hjulen inte sitter på en vridbar boogey ... ”, det konstaterar Arbetsmiljöverket i ett föreläggande med vite daterat 1 mars."
  • "I krockcentret är det bland annat en mobil vridbar tunnel och mycket kraftiga elmotorer och kraftigt kablage som brunnit."
  • "Styrningen försiggår medelst en liten handspak, vridbar kring en cirkelrund nickelskiva i övre ändan på den lodräta styrstången, på vilken även finnas regleringsspakar för gas och tändning."
  • "Styrningen försiggår medelst en liten handspak, vridbar kring en cirkelrund nickelskiva i övre ändan på den lodräta styrstången, på vilken även finnas regleringsspakar för gas och tändning."

Diskussion om ordet vridbar